Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2006 för Stockholm Business Region koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB att Visitors Board, eftersom SVB:s VD Martin Rosborg deltog i Turmässan i Göteborg.

6862

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om hur verksamheten i Göteborgs Stad är organiserad, om Göteborgs Stads ekonomi, vilka mål som finns uppsatta för året och sammanställning över personal. I årsredovisningen beskrivs också viktiga händelser under året inom Göteborgs Stads verksamheter.

Köp i så fall ett registreringsbevis här. Ett registreringsbevis visar vad som är registrerat för ett bolag ett givet datum. Det kan du behöva vid kontakter med banken, posten och vid affärsuppgörelser. I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: Årsredovisning 2018 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1 och 2. Ärendet Göteborgs Stadshus AB [Stadshus] upprättar årligen koncernbokslut omfattande årsredovisning samt förslag till vinstdisposition i moderbolaget. Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 1 (7) Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner.

Göteborgs stadshus ab årsredovisning

  1. Legalisera
  2. Malmö cykelkarta

Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12. Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB (organisationsnummer 556537-0888) som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Information om verksamheten Huvudprodukten är el som säljs till både företags- och privatkunder i hela Sverige. Den största andelen kunder finns i Göteborgs … Göteborgs Stadsteater AB (556016-7875).

Bolaget är dotterbolag till Göteborg & Co AB (org.

22 Årsredovisning 2016 • GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdels­ torg, butiks­ och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår sedan 2014 i koncernen Göteborgs Stadshus AB som är helägt av Göteborgs Stad. Hälften av de förvaltade ytorna ligger vid lokala stadsdelstorg. Målet är att skapa

Ägarförhållande Bostads AB Poseidon ägs till 100 procent av Förvaltnings AB Fram-tiden (556012-6012), som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. 2 GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB – ÅRSREDOVISNING 2016 ÅRET I SIFFROR 461 Årets omsättning är 461 mnkr (433), en ökning med 6,5 procent.

Göteborgs stadshus ab årsredovisning

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om hur verksamheten i Göteborgs Stad är organiserad, om Göteborgs Stads ekonomi, vilka mål som finns uppsatta för året och sammanställning över personal. I årsredovisningen beskrivs också viktiga händelser under året inom Göteborgs Stads verksamheter.

139m.

Klicka på respektive bolagsnamn för att hämta årsredovisning 2015.
Jobb for svenskar i kopenhamn

Bolaget bildades 1996 och ingår sedan 2014 i koncernen Göteborgs Stadshus AB som är helägt av Göteborgs Stad. Hälften av de förvaltade ytorna ligger vid lokala stadsdelstorg. Målet är att skapa 2 GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB – ÅRSREDOVISNING 2016 ÅRET I SIFFROR 461 Årets omsättning är 461 mnkr (433), en ökning med 6,5 procent. 274 Årets resultat efter finansiella poster är 274 mnkr (178) 641 Likvida medel är vid årsskiftet 641 mnkr (456) 78 Bolagets soliditet är 78 procent (72) 1 575 Fastighetsbeståndets bedömda nen, som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

720.
Vasteras forlossning

försäkringskassan bostadsbidrag kundtjänst
förutbetald kostnad koncern
fotoskolan goteborg ansokan
theatre nurse salary
utveckling 3 manader
byta språk på viaplay

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Göteborgs Spårvägar AB, med säte i Göteborgs kommun, bedriver spårvagnstrafik och anläggningsverksamhet inom Göteborgs och …

kompletterande uppföljning december, kommunstyrelsen 2021-03-31 Bokslutsberedning 2020, Göteborgs Stads årsredovisning är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin för året. Den vänder sig även till externa intressenter så som kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter men också till boende i staden. Årsredovisningen produceras av stadsledningskontoret för kommun- Årsredovisning ÅrsredovisningfÖr fÖr gÖteborgs gÖteborgs stadshus stadshus 2017 2017 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Koncernen Löner och andra ersättningar Sociala Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 4 550 tkr har erhållits från GS Trafikantservice AB, org.nr 556771-2251. Ett koncernbidrag har också erhållits från Göteborgs Stadshus AB org.nr 556537-0888, uppgående till 105 000 tkr. Göteborgs Stadshus AB med kluster i siffror. mkr. Rörelse-intäkter.