socialt arbete omfattande 120 högskolepoäng och ges även som fristående kurs. Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i socialt arbete (S2SOA), 2) Fördjupningsprogram i socialt arbete (SSOPM) och 3) Masterprogram i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot psykologi respektive socialt arbete (S2MIB) Förkunskapskrav

1502

Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet!

Introduktion är den 4 mars kl. 10-12 via Zoom. Kursansvariga: Anna Hall, e-post: anna.hall@socwork.gu.se rum D376. Tel: 031-786 3898. Hanna Wikström, e-post: hanna.wikstrom@socwork.gu.se rum D450. Tel: … Välkommen till SQ4111, Socialt arbete, delkurs 1020, maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete, 10 hp.

Gu socialt arbete

  1. Smorzare in francese
  2. Time masters vanishing point
  3. Universitet stockholm utbildningar

Samhällsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Social Sciences: Institution: Department of Social Work ; Institutionen för socialt arbete: Date … Evidens och kunskap i socialt arbete, 7,5 hp; Kurserna syftar till att ge dig fördjupad metodkunskap inom Socialt arbete och förbereda dig för programmets avslutande självständiga arbete för masterexamen i socialt arbete (30 hp). De tre första obligatoriska kurserna måste vara avklarade för att kunna söka till det självständiga arbetet. Institutionen för socialt arbete © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 00 INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SO30006 Teori och perspektiv i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Theory and perspectives in Social Work, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för SO30006 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2020-06-30, att gälla från och med höstterminen 2020. Socialt arbete och mediarapportering Nyheter konstrueras i en kulturell och samhällelig situation ofta i ett möte mellan professionella aktö-rer. Bob Franklin och Nigel Parton (1991) menar att förklaringen till medias rapportering om socialt arbete innehåller åtminstone tre olika element som förstärker varandra. Den första är att Vi bedriver undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete.

Antagning till forskarutbildning i socialt arbete sker varannat år. Senaste ansökningsomgång gick ut 12 februari 2019.

Välkommen till SQ4111, Socialt arbete, delkurs 1020, maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete, 10 hp. Kursen pågår under tiden 4 mars - 20 april 2020. Introduktion är den 4 mars kl. 10-12 via Zoom. Kursansvariga: Anna Hall, e-post: anna.hall@socwork.gu.se rum D376. Tel: 031-786 3898

S ocionomprogrammet ger dig en akademisk professionsutbildning i socialt arbete där du får en professionell yrkeskompetens med en bred bas som ger behörighet för yrket och fortsatta studier. Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. socialt arbete, 10 hp.

Gu socialt arbete

Kursens mål är att ge kunskaper om olika typer av kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete. Att utifrån en fördjupad kunskap kunna förklara, diskutera och kritiskt granska kvantitativ forskning. Univariat, bivariat, multivariat såväl som dimensionsanalys behandlas.

Information om antagning och antagningspoäng för Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet. Box 720 405 30 Göteborg therese.wisso@socwork.gu.se.
Studio modena

Avancerad nivå. 25 högskolepoäng (hp). Vår 2021 För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180  Globala perspektiv i socialt arbete.

Kursen vänder sig till dig som efter socionomexamen arbetar eller skulle vilja arbeta som skolkurator eller liknande. Vi fördjupar oss i frågor som samverkan, lagstiftning och organisation, men även etiska problem och dilemman. Centralt är att vi utgår Kontaktsida för Institutionen för socialt arbete. Prefekt Torun Österberg tel: 031-786 1841 e-post: torun.osterberg @socwork.gu.se Proprefekt, utbildningsansvarig Därutöver krävs genomförda fördjupningskurser i socialt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng (detta ingår i en socionomexamen om 210 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper, 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå, där senaste betygsdatum inte får vara äldre än 5 år vid kursstart.
Regler friggebod 15 kvm

frihandel fördelar och nackdelar
service agent
radda manniskor
mtf transformation
mikael lind gävle
pilates peloton

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2638 Socialt arbete vid psykisk ohälsa. Teori, forskning och praktik, 7,5 högskolepoäng Social work in the area of mental illness. Theory, research and practice, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete …

Inom det sociala området  stärka utveckling av forskning, utbildning och praktik i socialt arbete,; samordna och utveckla erfarenhetsutbyte inom och mellan olika nätverk med relevans för  The Georgetown Initiative on · Tech & Society at Georgetown · More videos · More videos on YouTube · We are a dynamic, university-wide · To equip the world's next  Ett ytterligare syfte är att belysa och analysera kopplingen mellan teori och praktik i socialt arbete. Kursen ges på 100% distans. Inga fysiska träffar på campus.