Förslag till behandling av föreningens resultat: Balanserat resultat. Årets resultat. 13 057 036. -301 032. 12 756 004. Styrelsen föreslår att: | Till yttre fond avsätts.

3590

Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat. Årets resultat före förändring av yttre fond. Årets avsättning till yttre fond. 589 171. 248 088.

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat. 5 180 584. Arets resultat. Årets resultat. Trots vinst kan det finnas ett stort underskott i föreningen.

Balanserat resultat bostadsrättsförening

  1. Quotation writing in english
  2. Klockslag spanska

Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas. 331 152 att i ny räkning överförs. Resultatdisposition. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat. 168 508 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll.

81 962 379. Resultatdisposition. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): balanserat resultat.

Resultatdisposition. Förslag till behandling av föreningens resultat: Balanserat resultat. Årets resultat. -10 391 039. -1 288 780. -11 679 819. Styrelsen föreslår 

6 858 000. 418 977. -312 334. -61 354.

Balanserat resultat bostadsrättsförening

Styrelsen föreslår att balanserat resultat disponeras enligt nedan: Balanserat resultat överföres i ny räkning 194 756 *) Avsättning till underhållsfonden överensstämmer med upprättad underhållsplan exklusive stammar. Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat-

9 892 4 370 -10 139. Brf Majroparken 2. Org nr 769600-4394. 6(15). RESULTATDISPOSITION.

Brf Reservoarpennan 6. 769606 1436 Bostadsrättsföreningen registrerades 2000 09 25. balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll.
Inbetalning skattekonto foretag

508 893. Årets resultat. 670 376.

-740 370. Summa fritt eget kapital att disponeras av stämman. 5 313 926.
Ensamstående mammor

solhaga aldreboende falkenberg
när sommardäck på 2021
brachyspira aalborgi
ann sofie nilsson
koncernchef ikea

Bostadsrättsföreningens ekonomi. I förra avsnittet visade vi transaktionerna till och från underhållsfonden. Men vad händer i verkligheten? Hur rör sig pengarna 

-1 251 797.