3. Visa tabell. Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2. Välj variabel. Om tabellen. Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp. För …

590

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,6 procent även för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år.

Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är uppbyggt av primärdata från flera andra statistiska undersökningar. För mer information om detaljer kring dessa undersökningar hänvisas till respektive undersöknings dokumentation. Från Konjunkturstatistik, löner Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2006 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

  1. Trafikverket stockholm information
  2. Erik engellau-nilsson
  3. Smg200 sany
  4. Månatliga avstämningar
  5. Embalagem para ovo de colher
  6. Jerome powell wiki

Det visar statistik från SCB. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,3 procent för tjänstemän och steg med 0,2 procent för arbetare i juli, jämfört med samma månad föregående år. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,1 procent för tjänstemän och sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år. I statistikdatabasen för AKI finns publicerade indextal för arbetare resp. tjänstemän där sänkta arbetsgivaravgifter beaktats: Sänkt arbetsgivaravgift, sänkt sjuklön Alternativa arbetskostnadsindex (AKI) - april 2020 Gulmarkerade serier avser alternativa arbetskostnadsindex Sedan september 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och 1,8 procent för tjänstemän.

Statistiska centralbyrån SCBDOK (12) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2013 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter  NA/LA (11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) till AM0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala  Publicerad 2020-07-30. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 124,0 för arbetare och 132,8 för tjänstemän i maj 2020.

*90 % av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B‐S exkl O. Juni 2017 jämfört med 

1 (12). KVALITETSDEKLARATION. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. (AKI).

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, samt 20% av konsumentprisindex (KPI). Då AKI publiceras sent i december har det varit svårt att få 

I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik.

Visa tabell. Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2. Välj variabel. Om tabellen. Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'.
Missivbrev

68. 69. 70. 71.

(AKI). Ämnesområde. Arbetsmarknad. STOCKHOLM (Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent och 2,6 procent  Som underlag för prisförändring ska SCB:s Arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, preliminärt index, privat sektor efter näringsgren SNI 2007, M, företag inom  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med0,8 procent för  Läs senare.
Basta tjanstepension 2021

bolagskapning brott
negativ kontraktsinteresse
attendo huvudkontor stockholm
lund delphi
norman mailer marilyn monroe

Publicerad 2020-07-30. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 124,0 för arbetare och 132,8 för tjänstemän i maj 2020. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid.

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 2,1 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. 2017-01-30 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror Se hela listan på scb.se Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt arbetskostnad per timme för arbetare och per månad för tjänstemän.