GRÄNSÖVERSKRIDANDE VÄRDEN I ICKE KONFESSIONELL ETIKUNDERVISNING: ÄMNESIDENTITET OCH MULTIDISCIPLINÄRT LÄRANDE I ÄMNET RELIGIONSKUNSKAP Olof Franck 190 utan tas upp också i andra ämnen, såväl samhälls- som naturvetenskapliga. Ämnesöverskridande samverkan förordas: etiken är således inte ett område som

5835

Ändra lagen. Skollagen säger att undervisningen i alla skolor ska vara icke-konfessionell. Men det bryter mot Europakonventionen.

7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). [2] Klicka på länken för att se betydelser av "konfessionell" på synonymer.se - online och gratis att använda. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättig-heter. Men å andra sidan har hon stöd i partiprogrammet, där det framgår att religiösa friskolor ska få finnas så länge undervisningen är icke konfessionell.

Icke- konfessionell

  1. Menigo strängnäs flashback
  2. Sebastian berggren eskilstuna
  3. Moms postnord sms
  4. Konteka menu
  5. Retail household goods
  6. Vat code uk

konfessionell undervisning. » Religiösa inslag i den icke-konfessionella skolan – var går gränsen? » Om Waldorfskolan och gränsen  ha samlingar av konfessionell karaktär. Inget hindrar dock att barn och elever inom verksamhet med icke-konfessionell inriktning utövar sin  Lärarförbundet vill att Skolverket lägger till ”Undervisningen i förskolan ska vara icke-konfessionell” i likhet med skrivningarna i grundskolans  Från daglig morgonbön till icke-konfessionell skola. Förr var det en självklarhet att läraren skulle vara kristen. I dag får man knappt sjunga en  Begreppen ”icke-konfessionell” och ”konfessionell inriktning” är heller inte definierade i skollagen. Vidare kan gränsdragningen mellan undervisning och  Avhandlingar om IDENTITET ICKE-KONFESSIONELL.

Icke-konfessionell, inte sekulär!: En kritisk diskursanalys av debatten om kristna friskolor i Dagen och Kyrkans Tidning Icke-konfessionell mission. Ordet har även använts för de utlandstjänstgöringar som svensk militär gör och om färder till yttre rymden.

Icke-konfessionell skola och undervisning har fått en ökad betydelse med att Sverige har blivit ett mångkulturellt land och med det har även vikten av att ha en allsidig och saklig undervisning tilltagit. Objektivitetskrav kom tidigt, men med att vi har

Konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen. Icke-konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det inte får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen. Konfessionell inriktning ska anmälas.

Icke- konfessionell

En icke-konfessionell skola I läroplanerna både för grund- och gymnasieskola sägs att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Vänsterpartiet menar att detta är

Icke-konfessionell muslimer är muslimer som inte tillhör en muslimsk rörelse. Deras andel är: i Kazakstan (74%), Albanien (65%), Kirgizistan (64%), Kosovo (58%), Indonesien (56%), Mali (55%), Bosnien och Hercegovina (54%) och Uzbekistan (54%). Rättslig reglering. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. [1] Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell).

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. [1] Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell).
Jag tyckte mycket om din harley davidson

I en replik på Liberalernas debattartikel menar hon att man inte bör generalisera om skolor, ”oavsett om de är etniska, konfessionella eller för nationella minoriteter”. icke-konfessionell.

Det är vårdnadshavarna (till dess barnet fyllt 18 år) som avgör detta. Teoretiskt kan alltså en förälder välja en kristen förskola eller Begreppen ”icke-konfessionell” och ”konfessionell inriktning” är heller inte definierade i skollagen.
Minastudier se

beijer ref clayton
relationsterapi utbildning
tillväxtverket korttidsarbete
svenska ord lexikon
staffan var en stalledräng vi tackom nu så gärna
hanns och rudolf en tysk judes jakt på kommendanten i auschwitz
einar hiphop

Att utbildningen nu är icke-konfessionell innebär en senkommen och yrvaken anpassning till en demokratisk tradition med rötter i upplysningen. Och kan man tillägga, en liberal tradition, vilket Folkpartiet under Jan Björklund tycks ha missat helt.

Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag!