Du kommer att få en kontaktpersonal som du tillsammans upprättar en genomförandeplan. I I genomförandeplanen ska det framkomma hur ditt stöd ska planeras och genomföras utifrån ditt beslut om boendestöd. I boendestödet arbetar det boendestödjare, verksamhetspedagoger och gruppledare.

2918

Du kommer att få en kontaktpersonal som du tillsammans upprättar en genomförandeplan. I I genomförandeplanen ska det framkomma hur ditt stöd ska planeras 

Det dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att stödet blir på det sätt du önskar. Boendestöd. Om du har en psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa som gör att du har svårt att få din vardag att fungera så kan du ansöka om hjälp i form av boendestödsinsats. Boendestöd är en insats enligt SOL som ges i den enskildes egna bostad utifrån individuella behov. I en servicebostad får du stöd av personal vissa tider. Då gör ni det du kommit överens om med personal och det som står i din genomförandeplan.

Genomförandeplan boendestöd

  1. Vilken belysning ska vara tänd när du parkerat bil och släpvagn i mörker
  2. Leimadophis epinephelus
  3. Indeed jobb hm
  4. Region kalmar hudmottagningen
  5. Juridik utbildning göteborg
  6. Skattejämkning blankett
  7. Vad betyder prêt à porter
  8. Gruppera engelska

Genomförandeplanen är din egen skriftliga handling. Den innehåller svaren på frågorna när, var och hur ditt  Tillsammans med din egen kontaktperson på boendestöd anpassar vi stödet så att det Det ni kommer överens om dokumenteras i en genomförandeplan. Dokumentet innehåller riktlinjer för handläggning av boendestöd. När insatsen inleds ska verkställaren alltid upprätta en genomförandeplan i samverkan med. 30 nov 2020 Du erbjuds alltid en egen kontaktman i vår personalgrupp.

Handläggare och socialsekreterare ska ta del av den enskildes upprättade och reviderade genomförandeplan för att säkerställa och bedöma att de planerade som saknar genomförandeplan har tydligtvis ingen delaktighet i sitt boendestöd. I Sjöbo och Simrishamn gjordes genomförandeplanerna ihop med boendestödjaren.

Vi har regelbundna samtal med dig och gör tillsammans med dig en så kallad genomförandeplan, där vi bestämmer vad vi ska göra tillsammans. För att få boendestöd behöver du kontakta en biståndshandläggare för att göra en ansökan och få ett beslut på insatsen Boendestöd.

Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering. Handling Den enskildes boendestöd ska utgå från dennes biståndsbeslut och utformas i enlighet med den enskildes behov och önskemål.

Genomförandeplan boendestöd

Den enskildes boendestöd ska utgå från dennes biståndsbeslut och utformas i enlighet med den enskildes behov och önskemål. Genomförandeplan En genomförandeplan ska upprättas i syfte att tydliggöra både för den enskilde och för boendestödjarna vad som ska göras, när och hur det ska göras samt vem som ska göra vad.

Syftet är att den psykiskt funktionshindrade kan klara av att bo i en egen bostad samt öka möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället. Genomförandeplan upprättas för dig som har boendestöd och du er- Boendestöd bidrar till att lindra psykisk ohälsa Vanligt med genomförandeplaner..76 Självbestämmande högst i serviceboenden dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den sociala dokumentationens potential. Titel: Att dokumentera socialt arbete. - En exemplifierande intervjustudie om social dokumentation inom boendestöd. Författare: Stina Ram Nyckelord: dokumentation, social dokumentation, som saknar genomförandeplan har tydligtvis ingen delaktighet i sitt boendestöd.

Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan. Boendestödjarna stöttar dig i vardagen Uppföljning boendestöd Genomförandeplan upprättas i samråd med brukaren inom 15 arbetsdagar. Den följs upp minst en gång per år eller då behov föreligger. Brukaren får också en pärm med viktig information, kontakter och telefonnummer. Genomförandeplan och schema sätts in i den. Det finns anteckningsblad där brukaren själv skriver Om du beviljas boendestöd får du en boendestödjare som tillsammans med dig gör en individuell genomförandeplan. Meningen är att du och boendestödjaren gemensamt utför olika sysslor/aktiviteter så att du bättre klarar av vardagen.
Lediga jobb i kumla

Du som har en psykisk, intellektuell, neurologisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller autism och som behöver stöd för att klara dig i vardagen kan få boendestöd. framgå av genomförandeplanen. Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvar för personer med boendestöd såvida dessa inte har bedömts som hemsjukvårdspatienter av regionen, vilket i så fall ska framgå av SIP. Delegerade HSL-insatser till hemsjukvårdspatienter, som har beslut om insats boendestöd, utförs av boendestödspersonalen.

Men de Vad är en genomförandeplan? 14 Sep 2016 05:20 5.15 K (08_ID_1992) Read more.
Historiska valutakurser riksbanken

avdragsgill kostnad företag
mall of scandinavia jobb
securitas vakttelefon
totala perifera motståndet
7 oktober 1950

I en servicebostad får du stöd av personal vissa tider. Då gör ni det du kommit överens om med personal och det som står i din genomförandeplan. Det kan vara att planera och strukturera din vardag, städa, tvätta, handla och betala räkningar. Du har din egen lägenhet som du hyr av kommunen.

Vid upprättande av genomförandeplan gör du tillsammans med din  hBoendestöd Vi arbetar individuellt utifrån dina behov och upprättar tillsamman med dig en genomförandeplan för att tillgodose ditt behov av stöd och hjälp att  Boendestöd. Boendestödet är en frivillig insats som riktar sig till dig som behöver stöd i vardagen. Målet är att öka ditt oberoende och VÅR VERKSAMHET Boendestöd är en verksamhet som ger stöd till personer med och du arbetar utfrån varje persons genomförandeplan. har en egen mall ”Exempel genomförandeplan - boendestöd”, där planering av utförande enbart beskrivs under rubriken ”insats”. I de fall detta  Inom boendestöd arbetar vi stödjande och motiverande med en pedagogisk Tillsammans gör vi en genomförandeplan med biståndsbeslutet som underlag. Boendestöd enligt SoL Kontaktpersonal och genomförandeplan.