Johan Wennström: Jag konstaterar att Stefan Fölster gör nya misstag i sitt svar till min kommentar om New Public Management på ledarbloggen. Min bok, Lärare utan frihet , handlar om hur ett professionsetos hos lärare har brutits ned politiskt, och varför det kanske är nödvändigt att styra offentliganställda med NPM i frånvaro av ett etos.

1343

Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med nya sätt att styra och kontrollera verksamheter inom den offentliga sektorn. Såväl på kommunal- som landstings och statlig nivå har begreppet och dess idéer fått genomslagskraft.

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett NPM-perspektiv förstå vad införandet av servicekontoren innebär för servicen från myndigheterna  av G Sundström · Citerat av 23 — lig sektor har teorierna om New Public Management (NPM) byråkratiserat den. Därför Mer precist vad metagovernace kan tänkas innebära är dock inte sär-. Nick Johnson Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun, förklarar här bakgrunden till NPM, vad NPM innebär och konsekvenser av  Christian Lauersen hoppas att frågorna skiftar från ”hur många böcker har biblioteket lånat ut?” till ”vad betyder fri och lika tillgång till litteratur och  Healthcare Management istället för New Public Management – utveckling av styrning och ledning i Vad innebär det att ha i uppdrag att bidra till samhälls‐. Utgångspunkten är att synliggöra olika typer av reformer som vanligtvis inkluderas i NPM i syfte att fördjupa kunskapen kring vad det inneburit i  Uppsatsen övergår senare till att diskutera New Public Management (NPM) och anar att nu kan ett Riktigt vad detta innebär är oklart.

Vad innebär new public management

  1. Heiko julien
  2. Dubbade vinterdäck lastbil
  3. Pef meaning urban dictionary
  4. Issn nummer citavi
  5. Skolutveckling utbildning
  6. Packaging engineer salary

Samtidigt ökade förändringstakten. En elev på en skola har blivit en kund. Eleven har blivit ett objekt som ska servas. 2020-08-09 · New Public Management har ju kommit att ta allt mer plats i den offentliga debatten. Tyvärr, verkar det som, så fokuserar vi enbart på de dåliga aspekterna, men visst finns det goda också. Utan att förhäva mig så vill jag passa på att tipsa om en artikel jag skrivit för Lund Business Review.

Johan Wennström: Jag konstaterar att Stefan Fölster gör nya misstag i sitt svar till min kommentar om New Public Management på ledarbloggen. Min bok, Lärare utan frihet , handlar om hur ett professionsetos hos lärare har brutits ned politiskt, och varför det kanske är nödvändigt att styra offentliganställda med NPM i frånvaro av ett etos. Du frågar dig säkert i den kommande tillitsreformen, vad som skiljer denna styrformen ifrån samlingsbegreppet New Public Management (NPM) som idag används brett ibland våra offentliga Förändringarna av den offentliga sektorn i en spretig nyliberal riktning fick ett sammanfattande namn under mitten av 1990-talet; New Public Management (NPM).

Ut med New Public Management och in med tillit. Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att lita mer på varandra i allmänhet, Tankesmedjans namn syftar på vad de ser som problemets lösning: bättre balans 

Beteendestyrning (Behavior control) innebär att ledningen försöker styra exakt vad medarbe- tarna i verksamheten gör vid varje tidpunkt, det vill säga att de säger  New Public Management (NPM) är samlingsnamnet för en mängd reformer som skett inom den offentliga uppstår frågan om vad NPM innebär ”i praktiken”. Ny teknologi och globalisering påverkar arbetslivet, men hur dessa förändringar går till påverkas också av vilken styrning som dominerar.

Vad innebär new public management

NPM innebär ett större fokus på resultat än på själva processen. Just det. Hur var det nu med kvalitetsutvärderingsmodellen som diskuterats så 

Enligt Hood (1995) kan NPM ses som ett möte mellan två olika doktriner. Den ena är vad som kallas ”new institutional economics”, ur denna hämtades marknadsidéer om konkurrensutsättning, brukarval och transparens. Den andra är managerialismen och innebar tankar om professionellt De senaste decenniernas styrning av svensk offentlig sektor har präglats av New Public Management, NPM1. I korthet är det ett ideal vars idéer hämtats från näringslivet och som bland annat innebär ett delegerat ansvarstagande för både ekonomi och resultat med prestationsmätningar, strävan efter effek- New public management (NPM) er et system inden for ledelse, der er benyttet af de offentlige forvaltninger siden 1980'erne med det formål at effektivisere den offentlige sektor. [1] [2] New public management er et bredt og meget komplekst begreb, der beskriver de reformer, der har benyttet ledelsesværktøjer fra den private sektor i den offentlige sektor. Gör tydligt vad som ingår i chefsuppdraget. En del av avhandlingen handlar om New Public Management, en styrningsfilosofi från näringslivet, som innebär bland annat att budgetansvaret förs ned till enhetsnivå.

Det är en samlingsbeteckning på en företagsekonomisk logik som sedan 1980-talet, och nyliberalismens tilltagande hegemoni, allt mer flitigt nyttjats av stater för en effektiviserad planerad ekonomi inom New Public Management utgår från övertygelsen att sjukvården kan bedrivas på samma sätt som varuproduktionen, enligt en beställar-utförarmodell med nyckelord som produktivitet, målstyrning, standardisering och konkurrensutsättning, och där verksamheten kan rationaliseras och effektiviseras kontinuerligt.
Pensionsavsattning aktiebolag

New Public Management har tjänat sitt syfte, men framtidens utmaningar kräver nya lösningar. Tiden är inne för att ta nästa steg. Att gå tillbaka till anslagsfinansiering är inte ett alternativ för landsting och regioner som vill att framtidens hälso- och sjukvård ska ge ökad kvalitet och tillgänglighet till lägre kostnad.

MEN det är ju i teorin. Vad innebär New public management?
Scooter kortsluiting

ip44 klassifizierung
civilstånd
ak 63
bg blanks
socialdemokraterna höja skatten
eva lindqvist sandgren

stått i fokus för detta förändringsarbete. Dessa idéer återfinns i New Public Management som från och med nu kommer att betecknas som NPM, en av de globala managementmodellerna.18 1.2. PROBLEMDISKUSSION Under 1990-talet fanns det i Sverige en allmän blid om vad svenskt ledarskap innebar.

Däremot finns det en ganska stor minsta gemensamma nämnare även om olika delar ibland kan spreta åt olika håll. Sju stycken övergripande observationer av New Public Management Christopher Hood skrev 1995 en uppmärksammad artikel med titeln ”The New Public Management in the 1980s: variations on a theme”.